Category: Máy bay chiến đấu

Máy bay chiến đấu là một loại máy bay được sử dụng trong quân sự tạo thành một quân chủng không quân phục vụ cho đất nước. Hay hiểu theo cách khác máy bay chiến đấu là loại máy bay quân sự dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển. Máy bay được phân loại thành: Máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay tấn công mặt đất.